Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Απαράδεκτο!!! Αποκλείουν τους διευθυντές απο τη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. Μαρούσι, 18 - 7 - 2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. 80663 (α) / Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄

------
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Τ.Κ.–Πόλη: 15180 – ΜΑΡΟΥΣΙ Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
Πληροφορίες: (Δ/θμιας Εκπ.) Α. Ρούσκας 2. Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας Εκπ/σης
Τηλέφωνο: 210-3443356 3. Διευθύνσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης
Πληροφορίες: (Π/θμιας Εκπ.) Δ. Κυπαρίσσης, Ι. Κοτογολάς
Τηλέφωνο: 210-3442909, 210- 3442121
FAX : 210–3442365
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων»

1. Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.
2. Υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι επιθυμούν να επιλεγούν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με την επικύρωση του πίνακα από τον Περιφερειακό Δ/ντή θα πρέπει, εντός πέντε ημερών, να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου στον Δ/ντή της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκουν, ο οποίος τη διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου. Μετά την αποδοχή των αιτήσεων απαλλαγής από την Υπουργό, εντός πέντε ημερών οφείλουν να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.
3. Ύστερα από τις τελευταίες περιπτώσεις κατάθεσης πλαστών τίτλων στα Συμβούλια Επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων καλούνται τα Συμβούλια να διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψήφιων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων, έστω και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
2) Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα
3) Δ.Ο.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.
5) Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Β΄ & Ε΄
6) Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β΄ & Δ΄
7) Δ/νση Εκκλησ/κής Εκπ/σης
8) Δ/νση Ειδικής Αγωγής
9) Δ/νση ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...