Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:


Μαρούσι , 01 / 07 / 2011

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Θ - 4 / 73701 / Δ2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ’

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι)


-----
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:
Πληροφορίες : Κορομπέλη Ι., Ευθυμίου Β.
Τηλέφωνο : 210-3442333, 3442462
FAX : 210-3442897
Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:
Πληροφορίες : Ρούνη Π., Αθανασοπούλου Φ.
Τηλέφωνο : 210-3443464, 3442264
FAX : 210-3443194


ΘΕΜΑ : «Θητεία σχολικών συμβούλων»

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄/19-05-2010), οι υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων σχολικών συμβούλων.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...