Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

theologoi-kritis.sch.gr:Θεολογία και Οικολογία


Θεολογία και Οικολογία

E-mailΕκτύπωση
Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων, "Θεολογία και Οικολογία".
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας. πρόκειται για μια εργασία που έρχεται να συμβάλει στην περιβαλλοντική αγωγή και την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από τη θεολογική προσέγγιση.
Αντιγράφουμε από την εισαγωγή του έργου:
"Τη δεκαετία του 1960 αρχίζει να αναπτύσσε­ται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και να αγωνιστεί για την ανατροπή των παγι­ωμένων αντιλήψεων, που θεωρούσαν τον άν­θρωπο κυρίαρχο και εξουσιαστή της φύσεως.
Από τη δεκαετία του 1990 κεντρική θέση στο χώρο της Π.Ε. κατέχει η Αειφορία η οποία προτείνει μια διαφορετική νοηματοδότηση του πολιτισμού απαιτώντας αλλαγές στην οικονο­μία, την πολιτική και την κοινωνία. Η Εκπαί­δευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη έχει διαρκή χαρακτήρα απευθυνόμενη σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων. Ξεκι­νά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου εν-δοσχολικά και εξωσχολικά. Στην προσπάθεια της για ενθάρρυνση αλλαγών στην συμπεριφο­ρά των ανθρώπων προς την κατεύθυνση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας σπουδαίο ρόλο μπορούν να παίξουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμί­δων και όλων των ειδικοτήτων. Το μικρό αυτό πόνημα έρχεται να συμβάλλει στον προβλη­ματισμό αλλά και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Προβάλλει την Ορθόδοξη αντίληψη για τη Κτίση, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα εκείνων που θεωρούν τον άνθρωπο αφέντη της φύσης. Η συγγραφή του στηρίχθηκε σε παλαιότερες εισηγήσεις σε ημερίδες αλλά και δημοσιεύσεις μας γύρω από αυτό το θέμα, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς συναδέλφους θεολόγους και όχι μόνο, και κατά τη διδακτική πράξη αλλά και κατά την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Στην παρούσα έκδοση περι­λαμβάνεται και βιβλιογραφία για το υπό εξέ­τασαν θέμα για όσους και όσες ενδιαφέρονται για βαθύτερη και ουσιαστικότερη μελέτη των σχέσεων Οικολογίας και Θεολογίας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...