Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

The original occupy Wall Street protester


Keith Barger It is easier for a camel to enter the eye of the needle than for a Wall Street banker to enter the Kingdom of Heaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...