Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Βαρθολομαίος Α:Η ηθική κρίση οδήγησε και στην οικονομική
«H οικονομική κρίσις, η οποία μαστίζει τον σύγχρονο άνθρωπον, είναι αποτέλεσμα της ηθικής κρίσεως, η οποία ενδημεί εις τας συγχρόνους κοινωνίας» επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ομιλία του κατά την επίσημο υποδοχή του Πατριάρχου της Σερβίας Ειρηναίου στο Φανάρι.

Και συνέχισε: «Το κακόν το οποίον βιούμεν, ως απειλήν ή διακινδύνευσιν ή πραγματικήν μείωσιν ή και εκμηδένισιν των οικονομικών πόρων και της εκ τούτων ευημερίας, προέρχεται εκ του μειωμένου ενδιαφέροντος ημών πάντων δια το ηθικώς δέον, ως τούτο υποδεικνύει ο Θεός. Έχομεν αναγάγει την απληστίαν και την πλεονεξίαν εις αρετήν. Τιμώμεν τον πλούτον υπέρ το δέον. Αν και εξαίρομεν την απαξίαν των ανηθίκων μεθόδων πλουτισμού, θαυμάζομεν και συγχωρούμεν τους πλουτίζοντας δια της αφαιμάξεως των συνανθρώπων των».

Ο Πατριάρχης κατέληξε ως εξής: «Ο χάρτινος πλούτος αποκαλύπτεται ως άνευ αξίας. Η άνεσις, ως ζητούμενον αγαθόν, μετεβλήθη εις κόπον και μόχθον και άγχος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...