Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ...ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ - Επικοινωνία: thriskeftika@gmail.com

28/10/11


Διάγγελμα Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό

28η Οκτωβρίου 1940
"Πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν,
Ἡ στιγμὴ ἐπέστη ποὺ θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιμήν της. Μολονότι ἐπεδείξαμεν τὴν πλέον αὐστηρᾶν οὐδετερότητα καὶ ἴσην, πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἠμας τὸ δικαίωμα νὰ ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνές μου ἐζήτησεν σήμερον τὴν 3ην πρωινὴν ὥραν, τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῆς βούλησιν ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της. θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρέσβυν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτημα αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.
Ἕλληνες, τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐὰν εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τὸ Ἔθνος ἂς ἐγερθῆ σύσσωμον, ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναίκας, τὰ παιδιά σας, καὶ τὰ ἱερᾶς μας παραδόσεις.
Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγὼν
Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως
Ἰωάννης Μεταξὰς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...