Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Μαρία Χατζηαποστόλου :ΉτταΉττα. Γιατί μας τρομάζει η λέξη; Μα υπάρχει στ’ αλήθεια μεγαλύτερη ήττα στην Ιστορία της ανθρωπότητας από την Σταύρωση; Μονάχα με το εκούσιο Πάθος και την Κάθοδο στον Άδη, οδηγούμαστε στην Ανάσταση. «Η Σταύρωση είναι ο μόνος δρόμος της Ανάστασης. Άλλον δεν έχει», λέει ο μεγάλος συγγραφέας μας Νίκος Καζαντζάκης. Επίσης κατά τον επίσκοπο Αθανάσιο Γιέφτιτς: «Τα όρια της Εκκλησίας δεν είναι τα όρια της γλώσσας μας, αλλά τα όρια της αγάπης του Θεού». Στη Δογματική Θεολογία έχουμε δυο οντολογικές κατηγορίες μιας ενιαίας πραγματικότητας… Το κτιστό και το άκτιστο… Ο κλήρος και ο λαός που αποτελούν τον λαό του Θεού και ο Θεός. Ανάμεσα στον λαό και στον Θεό, δεν υπάρχει κανένας μεσάζων. Εκτός αν θέλουμε υποκριτικά να κατηγορούμε τους καθολικούς χριστιανούς για πρωτείο κι’ εμείς να έχουμε χίλιους πάπες στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Κάθε Οικουμενική Σύνοδος μονάχα μέσα από την αναγνώριση της στη συνείδηση του λαού αναγνωρίζεται ως αληθινή πίστη της Εκκλησίας. Αν είναι όντως αμέτοχος ο λαός, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και όχι να εφησυχάσουμε… Αλλά να κάνουμε αυτοκριτική και να κατανοήσουμε πως αυτή η αποχή ίσως να αποτελεί μια υγιής αντίδραση και μια αντίσταση σε κάθε είδους εξουσιαστικότητα που εμποδίζει την αυθεντική ζωή… Έχουμε αδυναμία να δεχθούμε τον άλλον… Ενώ θα έπρεπε να μας κατακαίει ο καημός να συναντήσουμε τον άλλον...

Defeat. Why are we afraid of words? But there really greatest defeat in the Ηistory of Humanity from the Crucifixion? Only the voluntary Passion and the descent into Hades, lead to the Resurrection. "The Crucifixion is the only path to Resurrection. Else road does not exist" says our great writer Nikos Kazantzakis. Also according Bishop Athanasius Gieftits: "The boundaries of the Church are not the limits of our language, but the limits of God's love." In the Doctrinal Theology we have two ontological categories for a single and holistic reality... The reality created and the uncreated... The clergy and the people who are the people of God and God. Among the people and God, there is no middleman. Unless we hypocritically blaming the Catholic Christians for the Catholic primacy and we can have thousands of popes in the Orthodox Church. Each Ecumenical only through the recognition of the consciousness of the people recognized as true faith of the Church. If indeed uninvolved people, then you should think and not efysichastoume ... But do self and understand that this abstinence may be a healthy reaction and a resistance to any kind exousiastikotita prevents authentic life... We are unable to accept each other ... While we should be devouring the longing to meet each other ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...