Κυριακή 29 Μαΐου 2011

ΘΕΟΣ ,ΚΟΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:ΘΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ:Συνεχίζοντας τον διάλογο του Ι.Prigogine
ΧΡΟΝΟΣ: 24 ΜΑΪΟΥ 2011,17:30 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕπιστήμονες από όλο σχεδόν το φάσμα των θεωρητικών και θετικών επιστημών συναντήθηκαν,διαλέχθηκαν σε μια κοινή προσπάθεια που είχε ιδιαίτερη απήχηση και μεγάλο ενδιαφέρον.
Η ημερίδα επιτέλεσε τους στόχους και σκοπούς της καθώς αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα συλλογικότητας σε διεπιστημονικό επίπεδο καθώς και μια καλή πρόσκληση-πρόκληση για ανοιχτό διάλογο,ένα εφαλτήριο κάλεσμα για συνεχή δι-επικοινωνία.
Οι εισηγητές, επεσήμαναν την ανάγκη για συμβολή και κοινή πορεία μέσα από τις διαφορετικές ερμηνείες του Θείου αλλά και του κτιστού κόσμου των πολύπλοκων συστημάτων.Παράλληλα δόθηκε έμφαση στις έννοιες της συμπληρωματικότητας αλλά και της ανεκτικότητας μεταξύ των επιστημών.
Το πάνελ των εισηγητών είχε την ευκαιρία να διαλεχθεί με το ακροατήριο,το οποίο με αμείωτο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησε τις εισηγήσεις και υπέβαλε ερωτήσεις με κεντρικό άξονα την σχέση Θεού και επιστήμης.
Συνοψίζοντας,το ακροατήριο αγκάλιασε την προσπάθεια συνάντησης με την παρουσία και την συμμετοχή του δίνοντας ελπίδα και αισιοδοξία για ανάλογες συναντήσεις στο μέλλον.PRESS RELEASE

Scientists from almost all the range of sciences met,discussed in a joint effort that had particular resonance and great interest.
The workshop accomplished the goals and purposes and was a good example of teamwork in a multidisciplinary level and a good challenge,a call for open dialogue, a call for inter-communication.
The speakers pointed out the need for contribution and common path through the different interpretations of God and the created world of sofisticated systems.In addition,they emphasized the concepts of complementarity and tolerance among the sciences.
The panel of speakers had the opportunity to converse with the audience, which with close interest and attention has followed the recommendations and referred questions focusing on the relationship between God and science.
Summing up, the audience embraced the effort and giving hope and optimism for such meetings in the future.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...