Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: Το Γνώθι Σαυτόν,ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική: Εὐανθία Χατζῆ.
Ἐπιμέλεια κειμένου-ἐπίμετρο: Γιῶργος Μπάρλας.
                                                  
                                                                                                       
Μὲ ιδιαίτερη χαρὰ οἱ Ἐκδόσεις Ἄθως παρουσιάζουν γιὰ πρώτη φορά στὴν καθομιλουμένη ἑλληνικὴ γλώσσα αὐτούσιο τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Τὸ γνῶθι σαὐτόν». Πρόκειται γιὰ κείμενα αὐτογνωσίας, ποὺ ἀπαντοῦν στὴν  ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς, καὶ ἰδιαίτερα τῆς σύγχρονης, νὰ γνωρίσει σὲ βάθος τὸν ἑαυτό του ὅπως πραγματικὰ εἶναι καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν συνανθρώπων του, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς διδασκαλίας τῆς φιλοκαλικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ρίχτηκε στὸν κόσμο αὐτὸ βρίσκει τὴν εὐτυχία ἂν ἀνταποκριθεῖ στὴ φωνὴ τῆς συνείδησής του, ἂν ἐλεύθερα πράττει καλῶς, ἂν ὑπακούει στὸν ἠθικὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, ὁ ἄπιστος εἶναι δυστυχὴς καὶ ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀλλάξει αὐτὸ εἶναι νὰ ἀλλάξει ὁ ἴδιος καὶ νὰ γίνει πιστός. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ βρεῖ τρόπους νὰ εὐτυχήσει (χρῆμα, δόξα, ἡδονὲς κ.ο.κ.), δὲν θὰ καταφέρει τίποτα, ἀφοῦ στὴν εὐτυχία ὁδηγεῖ τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ἀγαθὸ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ ὅ,τι Αὐτὸς ὁρίζει καὶ ἐντέλλεται.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀνάγνωση τοῦ «Γνῶθι Σαὐτὸν» ἀποτελεῖ πολύτιμο βοήθημα σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γιὰ πολλοὺς ἕνα ἔθιμο χωρὶς ἀπαιτήσεις ἢ ἀποτελεῖ θέμα γούστου. Μιὰ ὑπενθύμιση ὅτι «οὐδὲ τῶν καθευδόντων καὶ βλακευόντων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν» (Κλήμης Ἀλεξανδρείας). Ὁ ἅγιος Νεκτάριος δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ γράψει ἕνα ἔργο λογοτεχνικό, ξέρει ὅτι οἱ καλὲς διδασκαλίες δὲν χρησιμεύουν σὲ τίποτε ἂν δὲν σὲ βοηθήσουν νὰ ἀλλάξεις τὴ ζωή σου ἢ ἔστω τὸν προσανατολισμό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...