Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010

Συνάντηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τη Δ.Ε. του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χολαργός  8 – 12 -  2010


Έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθηγητή κ. Κλήμη Ναυρίδη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση τη Δευτέρα στις 6 Δεκεμβρίου 2010, με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής εκπαίδευσης» (Μ. Κωνσταντίνου, Δ. Μόσχος, Γ. Μαυροκωστίδης, Α. Αργυρόπουλος, Π. Καζλάρη, Χ. Παπασωτηρόπουλος και Γ. Παπαδόπουλος), στην έδρα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Αγία Παρασκευή.
Ο σκοπός της συνάντησης, στην οποία παρέστησαν πλην του Προέδρου και οι σύμβουλοι του Π.Ι κ.κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου (Θεολόγων) και Γεώργιος Τύπας (Πρωτοβάθμιας), ήταν η ενημέρωση των μελών της ΔΕ για το υπό εξέλιξη έργο της σύνταξης νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το «Νέο Σχολείο» (Δημοτικό-Γυμνάσιο) και ταυτόχρονα η ενημέρωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις απόψεις του «ΚΑΙΡΟΥ» επί του θέματος. Κατά την διάρκεια της συζήτησης δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη της ΔΕ να αναπτύξουν  τις διακηρυγμένες θέσεις του Συνδέσμου τόσο για τη φυσιογνωμία του μαθήματος των Θρησκευτικών αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας του, όσο και για το περιεχόμενο των υπό κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών. Παράλληλα ενημέρωσαν – και με την κατάθεση σχετικού υπομνήματος – την ηγεσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το από μηνών συντελούμενο στους κόλπους του Συνδέσμου συστηματικό έργο (project) για την ανάδειξη τόσο των προβλημάτων στην διδασκαλία του μαθήματος στο σημερινό σχολείο, όσο και των προτεραιοτήτων – προϋποθέσεων για την σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της Θρησκευτικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ΔΕ ανέπτυξαν τις θέσεις του Συνδέσμου σχετικά με την υποχρεωτικότητα του μαθήματος για όλους τους μαθητές και στις δυο σχολικές βαθμίδες εκπαίδευσης, την αποδέσμευσή του από κατηχητικές πρακτικές και την μετατροπή του από ένα στενά ομολογιακό-μονοφωνικό σε ένα πιο ανοικτό-πολυφωνικό μάθημα. Τονίστηκε ότι η θέση αυτή δεν  μπορεί αλλά και δεν πρέπει να έχει απλώς συντεχνιακό χαρακτήρα αλλά συνδέεται με τη γενικότερη άποψη του «ΚΑΙΡΟΥ» για ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό σχολείο.
Μετά τις εκατέρωθεν αρχικές τοποθετήσεις, η διεξαχθείσα συζήτηση, ανέδειξε τη βούληση και τη διάθεση όλων, να προχωρήσουν στην οικοδόμηση μιας  τακτικότερης συνεργασίας, σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προς όφελος της σχεδιαζόμενης αλλαγής στη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της διδακτικής πράξης και για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως τίθεται από τα υπό διαμόρφωση νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Στο σημείο αυτό ο «ΚΑΙΡΟΣ» δια των εκπροσώπων του διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για την υπό διαμόρφωση νέα κατάσταση  στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς επισημάνθηκε τόσο η  περιορισμένη χρονική προθεσμία για την περάτωση του έργου όσο και οι εγγενείς δυσκολίες στο χώρο της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική εφαρμογή του (έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών, χρήση νέων τεχνολογιών).
Η εκφρασθείσα δέσμευση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ανανέωση της συνάντησης κατά την διάρκεια των εργασιών της αρμόδιας επιτροπής, με σκοπό την τροφοδοσία της τελευταίας με αξιοποιήσιμες, επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις του «ΚΑΙΡΟΥ», εφόσον υλοποιηθεί, θα θέσει τις βάσεις μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με το χώρο της «μαχόμενης» εκπαίδευσης και των τριών βαθμίδων.
                                                              
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...