Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ως διδάσκοντες θεωρούμε πως η διδακτέα-εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Θρησκευτικών της  Γ΄ τάξης  του Γενικού Εσπερινού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 είναι πολύ μεγάλη για τα δεδομένα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με την  Αρ. Πρωτ. 152499/Γ2/24-09-2014/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄, ορίζονται για αυτή την τάξη, ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος δεκαπέντε (15) διδακτικές ενότητες από το βιβλίο της  Β΄ Τάξης  του  Ημερησίου Γενικού Λυκείου  «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα», των  Δ.Λ. Δρίτσα, Δ.Ν. Μόσχου, Στ. Λ. Παπαλεξανδρόπουλου! Τη στιγμή μάλιστα που για την αντίστοιχη Β΄  τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ορίζονται ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη είκοσι (20) ενότητες από το ίδιο εγχειρίδιο, στην οποία τάξη το μάθημα διδάσκεται επί δίωρο εβδομαδιαίως[1]! Υπενθυμίζουμε πως στο Εσπερινό ΓΕΛ η διδασκαλία των Θρησκευτικών περιορίζεται σε μόνο μια ώρα την εβδομάδα με όσα γνωστά προβλήματα προκύπτουν από αυτό. Επιπροσθέτως όλοι οι διδάσκοντες γνωρίζουν ότι τόσο το εύρος όσο και το περιεχόμενο των ενοτήτων  του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου απαιτούν τουλάχιστον δίωρη διδασκαλία σε αρκετές διδακτικές ενότητες. Αυτονόητο είναι επίσης, πως οι μαθητές των εσπερινών σχολείων είναι άνθρωποι με αυξημένες οικογενειακές, επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις και η όποια επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους προϋποθέτει ιδιαίτερους ρυθμούς. Εξυπακούεται φυσικά πως η λειτουργία της τράπεζας θεμάτων έχει διογκώσει το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για υπερβολή, η οποία θα διορθωθεί στη συνέχεια. Εξάλλου στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ η διδακτέα-εξεταστέα ύλη είναι εκλογικευμένη.
Να προσθέσουμε τέλος πως σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 99927/Γ2 /27-06-2014/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄  το παρόν σχολικό έτος 2014-2015 είναι και το τελευταίο έτος διδασκαλίας  Θρησκευτικών στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ. Το  Υπουργείο αποφάσισε πως από το επόμενο σχολικό έτος το μάθημα καταργείται για την Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΓΕΛ[2]. Νομίζω πως δεν είναι φρόνιμο να αποχαιρετούμε τους μαθητές των Εσπερινών ΓΕΛ στα Θρησκευτικά με το μόνιμο άγχος της διαπεραίωσης μιας αρκετά μεγάλης ύλης.
Κανδηλάρης Στέφανος
[1] Εκτίμησή μας είναι πως και η ύλη της Β΄ τάξης του ημερησίου ΓΕΛ είναι μεγάλη για τον κυκεώνα του σημερινού σχολείου και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερης απαξίας  μοίρα, που επιφύλαξε το Υπουργείο Παιδείας από το καλοκαίρι του 2008 στα Θρησκευτικά,  χωρίς επί της ουσίας να έχει αλλάξει ως σήμερα τίποτα.
[2] Είναι πασιφανές ότι το Υπουργείο Παιδείας έως τώρα δε θεωρεί πως το ομολογιακό θρησκευτικό μάθημα μπορεί -με επιεική διατύπωση-  να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας … Άξιο παρατήρησης όμως είναι πως όποια πρωτοβουλία αναλήφθηκε έως τώρα για τον επανασχεδιασμό του στα πλαίσια ενός σύγχρονου θρησκευτικού εγγραμματισμού συναντά κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες πιθανόν να βαρύνουν και τις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Και όλα αυτά παρά το γεγονός πως και μέρος του θεολογικού κόσμου ζητεί καθαρά επιστημονικών προδιαγραφών και μορφωτικών προϋποθέσεων μάθημα Θρησκευτικών, που ουδόλως θίγει την ελευθερία της συνείδησης. Μέχρι στιγμής πάντως παραμένει η λογική της κατήχησης με παράλληλη απαξίωση και περιθωριοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...