Τρίτη 13 Μαΐου 2014

ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι...(Φωτό.15 Δεκέμβρη 2011,4 τα ξημερώματα.Άφιξη στον Άγιο Ευστράτιο)


Οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ θλιβόμενοι· ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι...(Β' Κορινθίους  7,5 )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...