Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Βασιλική Μητροπούλου, Υποδείγματα Συγγραφής Εργασιών και Βιβλιογραφίας, εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη


Ο συνήθης τρόπος καθημερινής άμεσης επικοινωνίας μεταξύ μας είναι ο προφορικός λόγος. Από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να μαθαίνει να μιλά, αρχίζει να επικοινωνεί με το άμεσο περιβάλλον του. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θα περάσει τον περισσότερο χρόνο μιλώντας και επικοινωνώντας με τους γύρω του. Αντίθετα με τον προφορικό λόγο, που απαιτεί άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλο πρόσωπο/α, ο γραπτός λόγος είναι μια μοναχική δραστηριότητα, χωρίς τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης. Ο συγγραφέας, πρέπει λοιπόν να διασφαλίσει τη μετάδοση του μηνύματος, και την  κατανόησή του από τον αναγνώστη. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται με κατανοητό τρόπο υποδείγματα συγγραφής εργασιών και βιβλιογραφίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή       5
2.1         Συγγραφή μιας Εργασίας   9
2.2         Είδη Εργασιών  15
2.2.1      Περιγραφική     15
2.2.2      Αναλυτική          18
2.2.3      Επιχειρηματολογική (ή Μορφή δοκιμίου ή Φιλολογική Ανασκόπηση)       20
3.            Παραπομπές – Βιβλιογραφία     23
3.1         Παραπομπές     25
3.2         Παραδείγματα 27
3.3.1      Πρότυπο σύστημα παραπομπών ΑΡΑ    31
3.3.2      Πρότυπο σύστη μα παραπομπών Harvard      37
3.3         Βιβλιογραφία   41
3.4         Παραδείγματα Βιβλιογραφίας  43
3.4.1      Βιβλίο   43
3.4.2      Άρθρο   49
3.4.3      Έγγραφο στο διαδίκτυο               55
3.4.4      Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης             57
3.4.5      Κυβερνητικές Εκδόσεις   57
3.4.6      Διδακτορική Διατριβή   58
3.4.7      Εγχειρίδιο          60
3.4.8      Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά             60
3.4.9      CD-ROM              61
3.4.10   Σημειώσεις από διάλεξη και Παρουσίαση στο διαδίκτυο          62
3.4.11   Κριτική βιβλίου σε περιοδικό    63
3.4.12   Συλλογές             63
3.4.13   Εικόνες/Φωτογραφίες από το διαδίκτυο    64
4.            Βιβλιογραφία   67

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...