Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Περιλήψεις των εισηγήσεων από την Ημερίδα με θέμα «Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών»Μόσχος Γκουτζιούδης (Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Αναζήτηση, οργάνωση και μορφοποίηση βιβλιογραφίας με τη χρήση ειδικού λογισμικού
Περίληψη
Τη χρησιμότητα ενός ειδικού βιβλιογραφικού λογισμικού στην αναζήτηση, την οργάνωση και την τεχνική χρήση της βιβλιογραφίας σε μία επιστημονική εργασία παρουσίασε ο κ. Μόσχος Γκουτζιούδης. Το Endnote (έκδοση 15) παρουσιάστηκε από τον ομιλητή στο ακροατήριο σε συνδυασμό με τις βιβλιογραφικές δυνατότητες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, οι οποίες παρέχονται ελεύθερα σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και καθηγητές του Πανεπιστημίου. Με συνοπτικό τρόπο παρουσιάστηκε ο τρόπος σύνδεσης και αναζήτησης βιβλιογραφίας από διάφορες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, η οργάνωση του υλικού ανάλογα με τα διάφορα θέματα μιας εργασίας, καθώς και η άμεση εξαγωγή σε μορφή αρχείου των επιθυμητών βιβλιογραφικών αποτελεσμάτων από την ψηφιακή βάση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ σε μορφή Endnote. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιούνται σε ένα έγγραφο του Word στις υποσημειώσεις αλλά και στη μορφοποίηση τους σύμφωνα με κάποια διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα. Η χρησιμότητα ενός ειδικού βιβλιογραφικού λογισμικού έγκειται στην άμεση πρόσβαση στα ίδια τα άρθρα, χωρίς να απαιτείται ο ερευνητής να ανατρέχει στις ιστοσελίδες των περιοδικών ή να κάνει πολλαπλές και χρονοβόρες αναζητήσεις στις ψηφιακές βάσεις των επιστημονικών περιοδικών, στην αυτόματη ενημέρωση της βιβλιογραφικής λίστας με βάση την εργογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί στις υποσημειώσεις και στην επισύναψη των σχετικών μελετών σε μορφή pdf στη βιβλιογραφική βιβλιοθήκη του Endnote, αλλά και στην ανάγνωσή τους με τη δυνατότητα διατήρησης προσωπικών σημειώσεων.
Πέτρος Ν. Τούλης (Υποψ. Δρ. Θεολογίας), Στενή και τεθλιμμένη η οδός της εκπόνησης μίας διδακτορικής διατριβής; 
Περίληψη
Στην εισήγησή του ο κ. Τούλης αναφέρθηκε εκτενώς στη «στενή και τεθλιμμένη» αλλά συνάμα και «σωτήριο» οδό της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής, που ξεκινά ως «έρως σφοδρότατος» ως προς το γνωστικό αντικείμενο και καταλήγει ως «έμπονος γέννησις» ενός πνευματικού τέκνου που συνοδεύει τον ερευνητή-υποψήφιο διδάκτορα σε όλη του την ζωή. Μέσα από αυτούς τους άξονες εκτέθηκε η πορεία ενός ερευνητή, από την επιλογή του ερευνητικού αντικειμένου, τη μελέτη του πρωτογενούς υλικού, της βιβλιογραφίας, της συμβολής του επιβλέποντος καθηγητή και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τα στάδια της συγγραφής και των διορθώσεων ως και την προετοιμασία για την υπεράσπισή της ενώπιον της επταμελούς επιτροπής.
Χαράλαμπος Ατματζίδης (επίκ. καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Η σύνταξη μιας καινοδιαθηκικής μεταπτυχιακής εργασίας. Αρχές και μεθοδολογία
Περίληψη
Στην εισήγησή του ο κ. Ατματζίδης ασχολήθηκε με τη σημασία της Βίβλου, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, στη θεολογική έρευνα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση της Καινής Διαθήκης με άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως η φιλολογία, η αρχαιολογία και η κοινωνιολογία. Κατόπιν έκανε λόγο για τις μεθόδους προσέγγισης της Καινής Διαθήκης και για τη χρήση ειδικού λογισμικού (Accordance, BibleWorks, Logos, Paratext) κατά την έρευνα. Ο ομιλητής ολοκλήρωσε την εισήγησή του με μια λεπτομερή αναφορά στα περιεχόμενα μιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...