Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ μεταξύ διαλόγου και πολεμικής
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ


17:30-18:00 Προσέλευση Εισηγητών και Συνέδρων
18:00-19:00 Έναρξη και Χαιρετισμοί
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής
Χρυσόστομος Σταμούλης
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.


19:00-19:20 Αργύρης Νικολαΐδης
Αν. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.
“Η μεταφυσική της επιστήμης”

19:20-19:40 Ιωάννης Πλεξίδας
Δρ. Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας
Δρ. Βυζαντινής Φιλοσοφίας
"Θεολογία: Επιστήμη ή μεταφυσική;
Περί της αδυνατότητας του αυτεξουσίου"

19:40-20:00 Παναγιώτης Χαρίτος
υπ.Δρ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Η έννοια της αρχής στη σύγχρονη φυσική,
θεολογικές προεκτάσεις”
20:00-20:30 Συζήτηση

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής
Φώτιος Ιωαννίδης
Αν. Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
10:00-10:20 Αντωνία Κυριατζή
Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Επιστήμη και Θρησκεία: Η αντίδραση του
Σέργιου Μακραίου στο ‘Περί πληθύος κόσμων’
του Παναγιώτη Κοδρικά”
10:20-10:40 Θεόδωρος Ντίνας
υπ.Δρ. Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
“Επιστήμη και Θρησκεία κατά τον 14ο αιώνα:
Η περίπτωση του Νικηφόρου Γρηγορά
10:40-11:00 Αναστάσιος Κανταράς
υπ.Δρ. Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.
“Βυζάντιο και Σταυρός: Μια σχέση ιερή;”
11:00-11:30 Συζήτηση
11:30-12:00 Διάλειμμα
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής
Αργύρης Νικολαΐδης
Αν. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.
12:00-12:20 Ελένη Καλοκαιρινού
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας &
Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
“Η θρησκεία και η επιστήμη
εντός των ορίων του λόγου και μόνο”
12:20-12:40 Ιωάννης Κουρεμπελές
Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Ἠθική προοπτική δίχως Θεό;
Κριτική ἀναφορά στίς ἀπόψεις τοῦ P. Kitcher”
12:40-13:00 Κωνσταντίνος Λιθηρόπουλος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ.
“Η παραπεμπτικότητα
του κτιστού και του ακτίστου”
13:00-13:30 Συζήτηση
14:00 Γεύμα

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονίστρια
Ελένη Καλοκαιρινού
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
17:00-17:20 Λάμπρος Σιάσος
Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Εἶναι ἡ ἀκαδημαϊκή θεολογία θεραπαινίς
τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιστημολογικῆς
πρεσβειωπίας; Ἀπαντοῦν: Ἅγιος Γρηγόριος
Παλαμᾶς, Μ. Φουκώ καί σύγχρονες φυλλάδες”
17:20-17:40 Ευάγγελος Αλεξίου
Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.
“Λουκιανός ο Σαμοσατεύς:
βλάσφημος ή σατιρικός;”
17:40-18:00 Ιορδάνης Κουμασίδης
υπ.Δρ. Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
“Η γειτνίαση ψυχαναλυτικού και θεολογικού
λόγου ως συνθήκη συγκρότησης
επιστημολογικών πεδίων: Η προσέγγιση του
Μισέλ Φουκώ”
Φουκώ”
18:00-18:30 Συζήτηση
18:30-19:00 Διάλειμμα

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονίστρια
Άννα Κόλτσιου-Νικήτα
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
19:00-19:20 Πέτρος Βασιλειάδης
Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Από την ‘Εξαήμερο’ στην Οικονομία του Αγίου
Πνεύματος: Η Εκκλησία απέναντι στην επιστήμη”
19:20-19:40 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Λέκτορας Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
“Το ζήτημα της συνταγματικής
κατοχύρωσης των ιερών κανόνων”
19:40-20:00 Σταυρούλα Χατζηϊωαννίδου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ.
“Υπάρχει κοινός τόπος συνάντησης
επιστήμης και θρησκείας;”
20:00-20:30 Συζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής
Παναγιώτης Σκαλτσής
Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
10:00-10:20 Δήμητρα Κούκουρα
Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Η δυναμική της ελληνικής γλώσσας
και η παγιωμένη γλώσσα των βιβλικών
και λειτουργικών κειμένων”
10:20-10:40 Βασιλική Μητροπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Μύθοι και Αλήθειες για τη χρήση της
Τεχνολογίας στη διδασκαλία”
10:40-11:00 Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος
υπ.Δρ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες των Αμερικανών
μισσιοναρίων στη Σμύρνη του 19ου αιώνα”
11:00-11:30 Συζήτηση
11:30-12:00 Διάλειμμα

Ζ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής
Χρήστος Τσιρώνης
Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
12:00-12:20 Θεόδωρος Αμπατζόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
“Η εξελικτική βιολογία σε διάλογο
με την ορθόδοξη θεολογία”
12:20-12:40 Θεολόγος Παπαδόπουλος
Βιολόγος
“Εξελικτική βιολογία και θρησκεία”
12:40-13:00 Νίκη Παπαβραμίδου
Λέκτορας Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
“Οι απόψεις του Γαληνού και του Σωρανού
σχετικά με την αρχή της ζωής του εμβρύου
και τις αμβλώσεις”
13:00-13:30 Συζήτηση
14:00 Γεύμα

Η΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής
Ιωάννης Κουρεμπελές
Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
17:00-17:20 Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής Ανατομικής, Ιστολογίας και
Εμβρυολογίας Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
“Η βιολογική σχέση των πεποιθήσεων με το χθες”

17:20-17:40 Αθανάσιος Πολυχρονίδης
υπ.Δρ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Η νευροεπιστημονική κατανόηση του
ανθρώπινου υποκειμένου και ο ριζικός
θεολογικός αποφατισμός του”

17:40-18:00 Ζήσης Σίσκος
υπ.Δρ. Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
“Οντολογία του σώματος στην πατερική σκέψη
και σύγχρονος θεολογικός προβληματισμός”

18:00-18:30 Συζήτηση

18:30-19:00 Διάλειμμα

Πόρισμα Συνεδρίου - Χορήγηση Βεβαιώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...