Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών


Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ.
Φ.120.4/94/151297/Β2
ΠΡΟΣ : Την Εισαγγελία Αθηνών

ΘΕΜΑ : Σχετικά με πόρισμα ΕΔΕ που αφορά το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης εποπτείας των Πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και κατόπιν του από 31-3-2010 κοινοποιηθέντος στην Υπηρεσία μας, πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενήργησε Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές Θ. Φορτσάκη, Λ. Κοτσαλή και Γ. Λεβέντη, η οποία συστήθηκε δυνάμει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι μεταξύ άλλων το πόρισμα καταλήγει στα εξής συμπεράσματα :
<<Ο Καθηγητής Κ. Κατερέλος υπέγραψε το Πρακτικό της Συνεδρίασης της 7-3-2008, το οποίο έχει ανακριβές περιεχόμενο, αφού η συνεδρίαση αυτή ουδέποτε έλαβε χώρα. Επίσης υπέγραψε δύο Πρακτικά με διαφορετικό περιεχόμενο για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 29-1-2008, ένα εκ των οποίων έχει ανακριβές περιεχόμενο>>.
Επίσης στο πόρισμα αναφέρεται : <<2.4. Γραμματέας του Τμήματος Βασιλική Σκούρτη υπέγραψε το Πρακτικό της 7-3-2008, το οποίο έχει ανακριβές περιεχόμενο, αφού η συνεδρίαση αυτή ουδέποτε έλαβε χώρα. Επίσης υπέγραψε δύο Πρακτικά με διαφορετικό περιεχόμενο για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 29-1-2008, ένα εκ των οποίων έχει ανακριβές περιεχόμενο>>.

-----
Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας το εν λόγω από 31-3-2010 Πόρισμα της σχετικής ΕΔΕ και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...