Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ε ν δ ρ ά σ ε ι


του Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη

Εκδ.Γρηγόρη

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και το νέο σχολείο απαιτούν αλλαγή παραδείγματος στην επικοινωνία της τάξης.
Ο εκπαιδευτικός εκτός από εμπειρία χρειάζεται θεωρητικά και πρακτικά εφόδια για να πετυχαίνει πάντα αποτελεσματικά τους στόχους του.
Το μάθημα αποτελεί ένα πολυτροπικό κείμενο που περιλαμβάνει ποικίλους σημειωτικούς τρόπους και γι’ αυτό απαιτεί νέες μεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές, οι οποίες όμως να είναι εφαρμοσμένες με επιτυχία και δη στα ελληνικά σχολεία.
Αν σας έχουν απασχολήσει και σας αυτές οι διαπιστώσεις, τότε το βιβλίο αυτό θα γίνει το βασικό παιδαγωγικό εργαλείο για την εργασία σας.
Θα βρείτε παρουσίαση των αλλαγών και των απαιτήσεων του Νέου Σχολείου, επιστημονική θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού, όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, πολλές πολυτροπικές διδακτικές τεχνικές με παραδείγματα, επισημάνσεις, λύσεις, εναλλακτικές προτάσεις, φωτογραφίες, εικόνες, πίνακες, καθώς και σχέδια μαθήματος με βάση τη νέα πολυτροπική διδακτική για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...