Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ένα βιβλίο...για τα Θρησκευτικά και τις Νέες Τεχνολογίες


«.....Όσο υπάρχουν φάροι το ταξίδι θα συνεχίζεται....»
To the light house, Virginia Woolf
Κάθε νέο μέσο στη διδασκαλία έτσι και οι Νέες Τεχνολογίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αν δεν αναπλαισιωθούν πρώτα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνία μας σήμερα σε σχέση με το παρελθόν είναι ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Το ζητούμενο όμως πάντα είναι ακριβώς η επίτευξη αυτής της επικοινωνίας ανεξάρτητα από τους διαύλους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Το ίδιο συμβαίνει και στην διδασκαλία: Ζητούμενο είναι καταρχήν η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου.Σε κάθε σχολική μονάδα προσπάθησα να εντοπίσω και να αξιοποιήσω τα ιδιαίτερα στοιχεία του δυναμικού των μαθητών, τις κλίσεις, τις δεξιότητές και τα ενδιαφέροντά τους (δουλειά όχι πάντα εύκολη αλλά απαιτητική). Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω αποτέλεσαν για μένα μια καινούρια πρόκληση και εμπειρία ζωής με αποτέλεσμα ο συγκερασμός Θρησκευτικών και Νέων Τεχνολογιών να έρθει αβίαστα και χωρίς να υπάρξουν εκπτώσεις στο θεολογικό υπόβαθρο του μαθήματος.


Όλες αυτές οι εμπειρίες έγιναν βιβλίο και κατάθεση ψυχής με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν όσους είναι έτοιμοι να κάνουν τις πρώτες «θεολογικές και εκπαιδευτικές τους πτήσεις» στη διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...