Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Σύνοδος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής:Ἀποδοκιμάζουμε τήν χρήση οἱουδήποτε ρατσιστικοῦ, ξενοφοβικοῦ, φασιστικοῦ καί ἐχθρικοῦ λόγουΔήλωση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς"Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Φθινοπωρινῆς συνεδρίας της, τόν Ὀκτώβριο 2012, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,ἐκφράζει γιά μία ἀκόμη φορά τήν βαθειά ἀνησυχία της ἀναφορικά πρός τήν ἀκραία φανατική γλῶσσα ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται σέ ὅλα τά πεδία τῆς δημοσίας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς. Παροτρύνουμε ὅλους νάἀκολουθήσουν τήν συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνί ἑκάστῳἀποκρίνεσθαι (Κολ. 4:6). Ἀποδοκιμάζουμε τήν χρήση οἱουδήποτε ρατσιστικοῦ, ξενοφοβικοῦ, φασιστικοῦ καί ἐχθρικοῦ λόγου, συμβόλων καί συμπεριφορᾶς. Ἐν γνώσει ὅτι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦδημοκρατικοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, παρά ταῦτα συνιστοῦμε ὑπευθυνότητα, εὐγένεια καί ἀγάπη στήν ἐπιλογή λέξεων καί τρόπων ἐκφράσεως. Οἱ Ἕλληνες εἶπαν «ΟΧΙ» στόν φασισμό στόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἀκολούθως ὑπέφεραν μεγάλα δεινά κατά τήν διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς. Καλοῦμε ὅλους νά ἀντιτάξουν τό «ΟΧΙ» ἔναντι τῆς ἐχθρότητος παντός εἴδους ὁλοκληρωτισμοῦ καί νάἐναγκαλισθοῦν τήν γνήσια φιλανθρωπία καί φιλοξενία, πού ἀποτελοῦνἄλλωστε καί τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὡς πρωτοπόρος στόν Διαθρησκειακό καί Διαπολιτισμικό Διάλογο, ἡ Ἑλληνική ὈρθόδοξοςἘκκλησία μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ προσεύχεται καί ἐργάζεται γιά τήν εἰρήνη, τόν σεβασμό καί τήν συνδιαλλαγή μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...